Tavuk Unu

image

Bu ürün, kanatlı kesim hanelerinin bir yan ürünü olup, tüyler hariç kanatlı karkaslarının kullanılmayan iç organlarını ve diğer yenmeyen parçaları içerir. Farklı işletmelerde elde edilen ürünler arasındaki temel fark, uygulanan işleme yönteminden kaynaklanmaktadır. Buna karşın, kesilen piliçleri bütün karkas olarak satışa gönderen işletmelerde, sözü edilen kemikler bulunmayacağından, birinci ürün genellikle diğerine göre daha yüksek oranda kül içerir. Öte yandan ülkemizde tavuk unu üretiminde kullanılan kesimhane atıklarından tüy ayrılmadığı ve tüm atıklar ayırma işlemine tabi tutulmaksızın değerlendirildiği için üretilen tavuk unu, ham protein içeriği yüksek, sindirilebilirliği düşük bir ürün özelliğine sahiptir. Ürünün yağ bileşeni de, doğal olarak piliçlerin yağ dokusundan kaynaklanmakta olup, diğer hayvansal yağlara kıyasla daha fazla doymamış yağ asidi içerir. Ancak, tavuk ununun rasyona ne oranda katılacağı, büyük ölçüde kül içeriğine göre değişmektedir.


Tavuk Yağı

image

Kanatlı kesim hanelerinde karkasın işlenmesi ve parçalara ayrılması esnasında ayrılan sindirim kanalı, et parçacıkları, ayak ve baş gibi kesim sonrası atıkların rendering tesislerinde pişirilmesi sonucunda elde edilen tavuk ununun preslenip sıkılarak açığa çıkarılan yağa kanatlı rendering yağı veya tavuk yağı adı verilmektedir. Yağ asitleri profil bakımından her türlü kanatlı için uygun bir yağdır. Sindirilebilirliği, kalitesinin istikrarlı oluşu ve tadı nedeniyle kedi köpek yemi ve mamalarını üreten sanayi tarafından yüksek oranda kullanılmaktadır. Bu nedenle kimi ülkelerde kanatlı yemi üretimi için yeterli ölçüde bulunmayan bir yemlik yağdır. Tavuk yağı ülkemizde broiler yemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Et Kemik Unu

image

Et kemik unu içerisindeki kemik oranı da kaliteyi belirleyen unsurlardandır. Kemik yoğunluğuna bağlı olarak fosfor ve ham protein oranları değişim gösterir. Et kemik unu fosfor oranı %2.4 - 6.4 aralığında, ham protein oranı ise %35 - 55 arasında değişiklik gösterir. Et kemik unundaki kemik oranının artmasıyle, kolojen dokusu da artar ve bu da protein, aminoasit düzeyini etkiler. Yüksek aminoasit profiline sahip olan küresel (globüler) proteinler daha çok iç organlar ve kas dokusunda yoğun olarak bulunur. Bütün bunların yanında et kemik unu, vitamin B12, niasin, riboflavin ve kolin bakımından da zengin içeriğe sahiptir. Et kemik ununda hayvansal yağ oranının düşük olması kaliteyi olumlu etkiler. Düşük hayvansal yağa sahip et kemik unu karıştırılarak yapılmış yemlerle beslenen kanatlı hayvanların yem tüketimi yükselir ve yemin acılaşması önlendiği için kaliteli yem ve yüksek verim elde edilir.