Soya Küspesi

image

Dünyada, soya fasulyesi küspesi ruminant hayvan ve kanatlı endüstrisinde kullanılan en önemli protein kaynağıdır. Soya Fasulyesi Küspesi, solvent ile ekstraksiyon işlemi yöntemiyle soya danelerinden yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan soyanın öğütülmesiyle elde edilmektedir. Her yerde bulunabilen, ticareti aktive olarak yapılan, son derece lezzetli, lisin, metionin ve trionin gibi esansiyel amino asitlerce zengin olan solventle ekstre edilmiş soya fasulyesi küspesi son derece değerli bir bitkisel protein hammaddesidir. Diğer yandan, soya fasulyesi küspesi çiftlik hayvanlarının özellikle kanatlı ve ruminant hayvanlarının rasyonlarını dengelemek, amino asit açıklarını tamamlamak amacıyla kullanılan, yüksek derecede sindirim derecesine sahip bir üründür.


Roasted Soya Fasülyesi

image

Ham soya, dünyada en önemli ürün olup, çok farklı tarımsal ve endüstriyel kullanımları olan bir üründür. Ham soya, farklı düzeylerde içerdiği anti nutritive maddelerden dolayı, hayvan yemi ya da insan gıdası olarak kullanılamamaktadır. Bu anti nutritive maddeler, tripsin inhibitörleri, kimotripsin inhibitörleri, üreaz ve lektin gibi fito hema glutinlerdir. Bu anti nutritive faktörler, hayvan midesinde ham soyanın sindirimini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkileri yok etmek veya minimize etmek için uygun ısıl işlem uygulanmakta ve söz konusu zararlı maddeler inaktive hale getirilmekte veya düzeyleri düşürülmektedir. Söz konusu inhibitörlerde kendileri protein oldukları için, soya danesindeki proteinlerin yapısal bozulmalarını engelleyecek işleme özen gösterilmektedir. Bu nedenle, ham soya işlemede optimum işlem ve kalite kontrol ölçümlerinin dikkatle ele alınması gerekmektedir.


Ayçiçek Küspesi

image

Ayçiçeği tohumu küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün ayçiçeği tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, süt ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi bir protein, enerji ve selüloz kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, süt ve besi sığırı besleme programlarında yüksek selüloz düzeyi selülozun dengelenmesinde değerlendirilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, besin madde profili soya fasulyesi küspesinin tamamlayıcısı olup, süt ve besi sığırı rasyonlarında etkili bir kombinasyon yaratabilir.


Mısırözü Küspesi

image

Yağlı tohumların içeriğinde bulunan yağın alınması sonucu geriye kalan yan mamule küspe denmektedir. Küspeler genel anlamda yem sanayinde protein kaynağı olarak anılmakta ve kullanılmaktadır. Mısır Özü (Embriyo) Küspesi, küspe grupları içerisinde hayvan beslemede önemli bir yer tutmaktadır. Küspeler, tabi tutuldukları proseslere göre değişik yapılara ve değerlere sahip olurlar. Mısır Özü (Rüşeym), bir miktar kaba buğday kepeği ile karıştırılıp ekspeller (vidalı) preslerden geçirilerek yağının bir kısmı alınır. Bu aşamadan sonra meydana gelen küspe, EKSPELLER MISIR ÖZÜ KÜSPESİ veya YAĞLI MISIR ÖZÜ KÜSPESİ olarak isimlendirilir. Her iki üründe yem sektörünün az bulunan ve tercih edilen önemli hammaddeleridir. Özellikle büyükbaş hayvan besleme de çiftliklerde de önemli ve kaliteli bir protein kaynağı olarak kullanılmaktadır.